Logo PDKiNs
Narzędziownias
Warsztatys
Ekspozycjes
Projekt Stowarzyszenia ArsScientia
w ramach programu "Kultura w sieci" Narodowego Centrum Kultury

Celem projektu "Politechniczny Dom Kultury i Nauki" jest przeniesienie do przestrzeni wirtualnej działań typowych dla funkcjonowania tradycyjnych domów kultury, a szczególnie działających w ich obrębie pracowni warsztatowych, ekspozycji pamiątek kultury materialnej, prezentacji i pokazów popularyzatorskich itp. Twórcy Projektu są przekonani, że nic nie zastąpi żywego kontaktu z kulturą, nauką oraz techniką. Mimo to, stworzenie alternatywnej wersji rzeczywistości w internetowej sieci ma głębszy sens, zwłaszcza w sytuacji, gdy dostęp do oferty w świecie realnym jest częściowo lub całkowicie ograniczony. Dzięki stworzeniu takiego miejsca w przestrzeni wirtualnego świata Internetu, zainspiruje się dzieci i młodzież do realnego, kreatywnego działania, konstruowania, rozwijania myśli inżynierskiej, naukowej i tym samym kształtowania zdolności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej.

Zadania realizowane w projekcie Politechniczny Dom Kultury i Nauki są w znacznej części oparte na działaniach sprawdzonych w wieloletniej praktyce. Warsztatowa edukacja naukowo- kulturalna, mimo że jest stosunkowo młodą dziedziną w naszym kraju, stanowi główną specjalizację autorów i twórców projektu PDKiN. Pomysłem kluczowym w tym przypadku jest przeniesienie doświadczeń z realnej rzeczywistości do przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem maksimum możliwości internetowej sieci oraz interaktywnych mediów, dostępnych dla każdego.
Sytuacja ta dotyczy również kolekcji pamiątek kultury materialnej, na bazie których powstało pięć galerii Segmentu I. Stanowią one wyjątkowe i w wielu przypadkach unikatowe zasoby, które po raz pierwszy zostaną udostępnione tak szerokiemu gronu odbiorców.

Politechniczny Dom Kultury i Nauki to zaawansowany portal internetowy, który składać się będzie z głównego portalu multimedialnego oraz 3 segmentów tematycznych:

I. EKSPOZYCJE - dział, który jest kompletem interaktywnych galerii przedmiotów, pamiątek kultury materialnej z różnych dziedzin kultury, nauki i techniki. W tym segmencie oprócz konwencjonalnych technik przekazu, takiego jak obraz i dźwięk, planowane jest wykorzystanie niestosowanej jak dotąd na większą skalę stereofotografii barwnej, która szczególnie w przypadku ekspozycji wirtualnych ma wyjątkowe walory prezentacyjne. Przepis na specjalny "okular" do oglądania zdjęć stereo" zamieszczony będzie w "Narzędziowni".

W Projekcie zaplanowano stworzenie 5 wystaw tematycznych, z których każda zawiera kilkadziesiąt obiektów zilustrowanych dźwiękiem i obrazem, w tym z fotografiami 3D oraz interaktywnymi obrazami umożliwiającymi ruch kamery wokół obiektu, tak jak to jest możliwe w przypadku odwiedzania wystaw w realnej rzeczywistości.

Tytuły interaktywnych autorskich wystaw (ekspozycji):
1. "Dobra zabawa: pomoce, modele i zabawki naukowe",
2. "Telekomunikacja, czyli zanim nadeszły smartfony",
3 . "Dźwięk to magnetyzm - rzecz o magnetycznym zapisie",
4. "Galeria zjawisk zwyczajnych i magicznych - fizyka uchwycona w kadrze",
5. "Formy codzienności, czyli sztuka użytkowa w przedmiotach zaklęta"

II. WARSZTATY - dział, w którym umieszczone zostaną instruktażowe filmowe materiały multimedialne (tekst, dźwięk, obraz) do zajęć dydaktycznych realizowanych w pracowniach warsztatowej edukacji politechnicznej. To 20 jednostek zajęciowych o różnej tematyce, które mają być inspiracją do przeprowadzenia przedstawionych eksperymentów, konstruowania i tworzenia instalacji, modeli, a także zabawek edukacyjnych.

III. NARZĘDZIOWNIA - dział przeznaczony do archiwizowania i udostępniania treści niezbędnych do funkcjonowania segmentu warsztatowego. Tu znajdą się m. in. pliki z elementami konstrukcyjnymi, narzędziowymi, grafiką itp. do bezpłatnego pobrania i druku (około 80 plików wektorowych, z których część jest dedykowana scenariuszom proponowanych zajęć z segmentu II).

Portal ten - szczególnie Segment II - Warsztaty - może stać się doskonałym narzędziem dydaktycznym do prowadzenia lekcji metodą eksperymentu. Wybrana tematyka wpisuje się w podstawę programową lekcji techniki i przyrody szkoły podstawowej. Może też być inspiracją dla animatorów zajęć w świetlicach szkolnych, domach kultury, dla studentów wydziałów pedagogicznych oraz wykładowców tych kierunków... Skłonności politechniczne (u młodszych i starszych) rozwija się i pielęgnuje, steruje i ukierunkowuje, bo są one zawsze na wagę złota i postępu. To takie miejsce na "Zrób to sam" ale z nami.

Zasięg Projektu jak i grupa odbiorców, ze względu na media oraz nowoczesne środki przekazu "on-line" jest praktycznie nieograniczony. Jedynym czynnikiem mogącym wpłynąć na swobodny przekaz/odbiór projektu jest lokalny dostęp do sieci internetowej.
Odbiorcami zadania są dokładnie te same grupy społeczne oraz beneficjenci placówek typowych Domów Kultury z realnej rzeczywistości. W tym przypadku jedynie forma komunikacji jest nieco inna. Projekt przeznaczony jest szczególnie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Może być też pomocą naukową dla studentów wydziałów pedagogicznych oraz wykładowców tych kierunków. Wykorzystanie dużej ilości materiałów audio oraz zasoby projektu mogą być także użytecznymi dla części społeczeństwa pozostającej „poza barierami” (np. niedowidzący).
Planowane są warsztaty "on-line", webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców jak i kadr kultury.